جهت ارسال مقاله به همایش، لازم است دستورالعمل ذیل را رعایت فرمایید

فایل نمونه مقالات را از لینک زیر دریافت نموده و مقالات خود را دقیقا مطابق فایل تهیه نمایید

پس از تهیه مقاله می توانید مقاله خود از طریق یکی از روش های زیر به دبیرخانه همایش ارسال نمایید

ارسال از طریق ایمیل

مقاله را از طریق ایمیل همایش به دبیرخانه ارسال نمایید، توجه نمایید که حتما مشخصات نویسندگان و آدرس ایمیل، مطابق فایل نمونه در متن فایل ارسالی درج شده باشد

در صورتی که مقاله ارسال شده، مورد پذیرش قرار گیرد، ایمیل پذیرش ولینک ثبت نام برای نویسنده ارسال می گردد و نویسنده مقاله می تواند از طریق لینک ثبت نام و لینک پرداخت هزینه شرکت درهمایش، ثبت نام خود را نهایی نماید، (هزینه ثبت نام در همایش مبلغ یک میلیون تومان می باشد)

ایمیل همایش eweconf@gmail.com

ارسال از طریق سایت همایش با تکمیل فرم ذیل

می توانید از طریق فرم زیر اطلاعات خود را وارد نموده و مقاله را آپلود نمایید

Upload files

  • Name

  • Contact Info

  • About Yourself