جهت ارسال مقاله به همایش، لازم است دستورالعمل ذیل را رعایت فرمایید

فایل نمونه مقالات را از لینک زیر دریافت نموده و مقالات خود را دقیقا مطابق فایل تهیه نمایید

پس از تهیه مقاله می توانید مقاله خود از طریق یکی از روش های زیر به دبیرخانه همایش ارسال نمایید

ارسال از طریق ایمیل

مقاله را از طریق ایمیل همایش به دبیرخانه ارسال نمایید، توجه نمایید که حتما مشخصات نویسندگان و آدرس ایمیل، مطابق فایل نمونه در متن فایل ارسالی درج شده باشد

ایمیل همالش eweconf@globalpublisher.org

ارسال از طریق سایت همایش با تکمیل فرم ذیل

می توانید از طریق فرم زیر اطلاعات خود را وارد نموده و مقاله را آپلود نمایید

Upload files

  • Name

  • Contact Info

  • About Yourself